În cadrul CA din data de 7 septembrie 2023 s-au constituit clasele pregătitoare conform Metodologiei și procedurilor în vigoare. Listele cu repartiția pe clase se regăsesc la Secretariat și la avizierul școlii.