ANUNȚ

1. Conform Planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2023-2024, numărul de locuri disponibile pentru clasele pregătitoare sunt după cum urmează:
– 10 clase = 220 locuri pentru structura Școala Gimnazială Mihai Viteazu Șelimbăr 
 1 clasă = 15 locuri pentru structura Școala Gimnazială Veștem
2.  Începând cu data de 3 aprilie 2023, vor funcționa în regim fizic 2 (doua) grupe mari în cadrul structurii Grădinița cu program prelungit Doamna Stanca Șelimbăr.
In consecință, preșcolarii  înscriși în aceste grupe se vor prezenta însoțiți de părinte/tutore legal, la sediul grădiniței din str. Doamna Stanca, nr. 9A , în data de 3 aprilie 2023,  ora 7:30.
Este OBLIGATORIE prezentarea adeverinței medicale care atestă că preșcolarul este clinic sănătos și apt pentru a intra în colectivitatea școlară.