ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Locuri aprobate în planul de şcolarizare:
ŞELIMBĂR:
75 LOCURI SECŢIA ROMÂNĂ, PROGRAM PRELUNGIT (1 GRUPĂ MICĂ-25,
1 GRUPĂ MIJLOCIE – 25 , 1 GRUPĂ MARE-25)
25 LOCURI SECŢIA GERMANĂ, PROGRAM NORMAL, GRUPĂ COMBINATĂ
25 LOCURI SECŢIA ROMÂNĂ, PROGRAM NORMAL ( GRUPĂ MICĂ)
VEŞTEM:
24 LOCURI SECŢIE ROMÂNĂ, PROGRAM PRELUNGIT ( GRUPA MICĂ)
24 LOCURI SECŢIE ROMÂNĂ, PROGRAM NORMAL ( GRUPA MARE)
BUNGARD:
12 LOCURI SECŢIE ROMÂNĂ, PROGRAM NORMAL
MOHU:
11 LOCURI SECŢIE ROMÂNĂ, PROGRAM NORMAL

REÎNSCRIEREA COPIILOR CARE FRECVENTEAZĂ GRĂDINIŢA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019:
6 MAI 2019 – 16 MAI 2019

ÎNSCRIEREA – LA SECRETARIATUL ŞCOLII A COPIILOR NOU VENIŢI SE FACE ÎNCEPÂND CU DATA DE
20 MAI 2019

ORAR ÎNSCRIERI: LUNI –VINERI: 9 00 -14 00

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. CERERE DE ÎNSCRIERE – DE LA SECRETARIATUL ȘCOLII
2. ADEVERINȚE DE SALARIAȚI ALE PĂRINȚILOR/ UNUI PĂRINTE ( pentru grădinița cu program prelungit)
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI (ORIGINAL PLUS COPIE)
4. ACT DE IDENTITATE PĂRINTE/ TUTORE/REPREZENTANT LEGAL (ORIGINAL PLUS COPIE)
5. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI ( dacă este cazul)
6. FIȘA MEDICALĂ, COMPLETATĂ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE
7. ACTE DOVEDITOARE PENTRU CRITERIILE DE DEPARTAJARE AFIŞATE

ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERI:
ŞELIMBĂR:
PROGRAM PRELUNGIT GRUPA MICĂ – 24 LOCURI
PROGRAM PRELUNGIT GRUPA MIJLOCIE – 1 LOC
PROGRAM PRELUNGIT GRUPA MARE – NU MAI SUNT LOCURI
SECŢIA GERMANĂ – 8 LOCURI
PROGRAM NORMAL GRUPĂ COMBINATĂ(mica,mijlocie,mare) – 12 LOCURI
VEŞTEM:
PROGRAM PRELUNGIT ( GRUPA MICĂ) – 14 LOCURI
PROGRAM NORMAL ( GRUPA MARE) – 8 LOCURI
BUNGARD:
– 4 LOCURI
MOHU: – 2 LOCURI

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIŢI SE FACE LA SECRETARIATUL ŞCOLII : 
ORAR ÎNSCRIERI: LUNI –VINERI: 9 00 -14 00

ETAPA I – 20 MAI 2019 – 7 IUNIE 2019
ETAPA II- 24 IUNIE 2019 – 26 IULIE 2019
ETAPA DE AJUSTĂRI – 29 IULIE 2019- 30 AUGUST 2019

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. CERERE DE ÎNSCRIERE – DE LA SECRETARIATUL ȘCOLII
2. ADEVERINȚE DE SALARIAȚI ALE PĂRINȚILOR/ UNUI PĂRINTE ( pentru grădinița cu program prelungit)
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI (ORIGINAL ȘI COPIE)
4. ACT DE IDENTITATE PĂRINTE/ TUTORE/REPREZENTANT LEGAL (ORIGINAL ȘI COPIE)
5. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI ( dacă este cazul)
6. FIȘA MEDICALĂ, COMPLETATĂ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE
7. ACTE DOVEDITOARE PENTRU CRITERIILE DE DEPARTAJARE AFIŞATE

  Criterii de departajare gradinita (983,2 KiB, 393 hits)