Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018 – 2019 , PERIOADA DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ESTE:

8 MARTIE 2018 – 26 MARTIE 2018
ZILNIC de LUNI până VINERI, interval orar 9 – 15
la SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Str. Mihai Viteazu, nr. 234A
( în situația în care nu se poate respecta acest interval orar, se face programare telefonică la SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEL. 0269 560 255)
Număr locuri aprobate: ȘELIMBĂR 30 locuri; VEȘTEM 15 locuri

DOCUMENTE NECESARE ( original și copie):

  • CERTIFICAT DE NAȘTERE AL COPILULUI
  • ACT DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI/ TUTORELUI LEGAL
  • ACT CARE SĂ ATESTE CALITATEA DE TUTORE/ÎMPUTERNICIT LEGAL, dacă este cazul
  • PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU CRITERIILE DE DEPARTAJARE GENERALE ȘI SPECIFICE (certificat medical de încadrare grad de handicap a copilului, certificate deces părinți, adeverință proveniență centru de plasament/plasament familial, documente legale de încredințare pentru copiii ai căror părinți sunt în străinătate, etc.)

  OMEN 3242 inscrierea inv primar an scolar 2018-2019 (1,1 MiB, 310 hits)

  EVALUAREA PSIHOSOMATICA (14,6 KiB, 295 hits)

  Criterii specifice aprobate (34,0 KiB, 316 hits)

  Cerere evaluare psihosomatica 2018 (30,0 KiB, 292 hits)

  Informatii pentru parinti evaluare psihiosomatica (108,1 KiB, 281 hits)

  Solicitare parinte prezenta evaluare psihosomatica (27,5 KiB, 275 hits)