Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 , PERIOADA DE COMPLETARE ȘI VALIDARE A CERERILOR- TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ESTE:

4  MARTIE  2019- 22 MARTIE 2019

LUNI-VINERI, interval orar 8 – 18

( în situația în care nu se poate respecta acest interval orar,se face programare telefonică la TEL.0269560255 la Secretariatul unității de învățământ)

DOCUMENTE NECESARE:

  • Copie și original după actul de identitate al părinților/tutorelui legal; (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  • Certificatul de naștere al copilului – copie si original
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2019.
  • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – CRITERII DE DEPARTAJARE (certificat medical de încadrare grad de handicap a copilului, certificate deces părinți, adeverință proveniență centru de plasament).

 

NUMĂR DE LOCURI APROBATE:

ȘELIMBĂR – 1 CLASĂ -30 LOCURI- Activitatea se desfășoară în cadrul Grădiniței cu program                                                                                                                  prelungit Șelimbăr.

VEȘTEM – 1 CLASĂ – 18 LOCURI Activitatea se desfășoară în cadrul Grădiniței cu program                                                                                                                  prelungit Veștem.

 

                                                                                                               Director,Prof. Dordea Bianca Cristina

 

TELVERDE 0 800 816 269   

 

  Calendar inscriere invatamant primar 2019 (377,9 KiB, 348 hits)

  Calendar inscriere invatamant primar 2019 (377,9 KiB, 348 hits)

  CERERE TIP CLSPRG 2019 ETAPA I (603,1 KiB, 362 hits)

  Criterii specifice CP (56,6 KiB, 354 hits)

  EVALUAREA PSIHOEVALUAREA PSIHOSOMATICĂ (208,2 KiB, 365 hits)

  ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (212,3 KiB, 359 hits)

  Metodologie inscriere invatamant primar 2019 (619,4 KiB, 355 hits)

  PLAN DE SCOLARIZARE - CP-2019-2020 (653,9 KiB, 403 hits)

  ZIUA PORTILOR DESCHISE (188,4 KiB, 349 hits)