Proiecte Nationale an școlar 2022-2023

  • “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a persoanei juridice şcoala gimnazială „Mihai Viteazu” din Selimbar” – contract de finanțare semnat

Solicitant: Primaria Comunei Selimbar

Finantator: prin Planul National de Redresare si Rezilienta

Beneficiar: Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazu” Selimbar

Obiective: Infiintarea unui laborator de informatica si dotarea  cu echipamentele digitale  necesare  pentru sprijinirea transformarii digitale a unitatii de invatamant, dotarea unui cabinet de asistență psihopedagogică cu  materiale didactice si echipamente digitale pentru o buna desfasurarea a  activitatii psihopedagogice, dotarea a 31 de sali de clasa din cadrul unitatii de invatamant cu mobilier specific  si materiale didactice, dotarea salii de sport din cadrul scolii cu echipamentele necesare unei bune desfasurarii  a activitatii sportive.

  • „112 – Sun(t) responsabil !”

Parteneri: Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu .

Beneficiari: elevii claselor a III-a, a IV-a și a V-a.

Obiectiv: responsabilizarea elevilor in apelarea numarului unic 112

  • EduLib, în derulare

Finanțator: Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POC, Axa prioritara 2. Beneficiari: elevii scolii.

Prin acest proiect, scoala a primit echipament IT, (laptop, videoproiector, ecran proiecție, kit Stem destinat disciplinelor de informatica, fizică, robotica și tehnologie ).

Obiective aplicarea tehnologiilor moderne de învățare, implementarea atelierelor de învățare digitală, prevenirea abandonului școlar.

  • SUNSET, în derulare

Finantat de: Ministerul Educatiei Nationale și Banca Mondiala.

Obiective: derularea activitatilor de coaching și formare privind practicile de predare.

  • “Citeste-mi 100 de povesti” în derulare

Parteneri: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii

Beneficiari: elevii scolii

Obiectiv: responsabilizarea elevilor in accesarea informatiei citite, valorificarea lecturii.

 

 

Competiții sportive, ONSȘ
Faza zonală handbal feminin și Faza județeană șah
Coordonator, prof. Nanu Daniel

Proiectul CDIdei în cărți
Elevii Școlii Veștem
Participare în anul școlar 2017-2018