GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VEȘTEM

Veştem, str. Principală, nr. 350, cod poştal 557263
Niveluri de învăţământ:preșcolari
Limba de predare: limba română.